Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

niechcechciec

"Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę."

— Denis Diderot
Reposted fromjanka89 janka89 viayoursway yoursway
niechcechciec
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina viazoou zoou
niechcechciec
Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd. 
— "Wyśnione miłości" (2010)
niechcechciec

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viazoou zoou
niechcechciec
8095 0b74
Reposted frommayhos mayhos viayouuung youuung
niechcechciec
3656 8473
Reposted fromdelain delain viahouseofpain houseofpain
niechcechciec
9106 1915
niechcechciec
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
niechcechciec
7150 eb08

July 07 2015

niechcechciec
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viaVariabele Variabele
niechcechciec
7637 e8ad 500
Playing it Cool (2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viagingillo gingillo

July 06 2015

niechcechciec
4615 ba06 500
musieli zrozumieć, że to nic strasznego czuć się źle.
Reposted fromparamour paramour viayoursway yoursway
7075 1c23 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatake-care take-care
niechcechciec
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
niechcechciec
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
niechcechciec
9353 1e51
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatake-care take-care
niechcechciec
5532 fb93
Reposted froma-antimatter a-antimatter viatake-care take-care
niechcechciec
1417 4a74
Reposted frommisza misza viatrissxx3 trissxx3
niechcechciec

June 22 2015

niechcechciec
1117 e81a
Reposted fromlittlefool littlefool viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl