Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

niechcechciec
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.

April 21 2018

niechcechciec
0858 a300 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarawwwr rawwwr
niechcechciec

April 18 2018

niechcechciec
2093 062f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
niechcechciec
Przychodzi w życiu taki moment, kiedy wiesz, że musisz odpuścić. Cud, na który liczyłaś ominął Cię szerokim łukiem. Los nie wyciągnął życzliwej ręki. Nieprzypadkowe przypadki nie były po Twojej stronie. Nadzieja umarła. Zaakceptuj to. Ta decyzja może być najlepszą w Twoim życiu.
— znalezione.

November 14 2017

niechcechciec
9987 5d52 500
— Piotr Mosoń
niechcechciec
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaoutoflove outoflove
niechcechciec
5561 d176 500
Reposted fromkartoNik kartoNik viaoutoflove outoflove
niechcechciec
3337 6df4 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

November 09 2017

niechcechciec
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viathankugod thankugod
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
(via zlotemyslibondii)
niechcechciec
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viathankugod thankugod
1225 ccf6
Reposted fromhawke hawke viathankugod thankugod

July 28 2017

niechcechciec
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viayoursway yoursway
niechcechciec
4634 ec70
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

June 12 2017

niechcechciec
1292 3b36 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
niechcechciec
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni (…) Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompomyleniec pomyleniec viasweetnothingg sweetnothingg
niechcechciec
5114 e4d0 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viasweetnothingg sweetnothingg
niechcechciec
Bycie pozytywną nie oznacza, że wszystko samo dobrze się poukłada. Oznacza, że Ty będziesz dobrze się czuła niezależnie od tego jak się poukłada.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl